Het gebruik van biomassa is voor veel mensen een oplossing

Biomassa is al jaren een veel besproken onderwerp. Voor de één een oplossing voor het vervangen van een fossiele grondstof om producten te maken of energie te produceren, voor een ander is het gebruik van biomassa helemaal niet bespreekbaar. Terecht of onterecht, maar hoe is de houding van Nederland met betrekking tot het gebruik en toepassen van biomassa nu echt en hoe komt deze beeldvorming tot stand. Hiervoor heeft Biomassafeiten, in samenwerking met RVO, een onderzoek laten uitvoeren door het onderzoekbureau Markeffect.

Opvallende resultaten
Het onderzoek toont opvallende resultaten, zoals dat 87% van de consumenten aangeeft bekend te zijn met de term biomassa. Een ruime meerderheid van de mensen staat neutraal of positief over het gebruik van biomassa. Hoe meer kennis van biomassa bij medewerkers van de overheid (ambtenaren), hoe positiever men is, bij de consument is dit echter het tegenovergestelde. Onder direct betrokken ambtenaren, dus de personen die zich bezighouden met het milieu, vergunningen, subsidies e.d., denkt men grotendeels aan hele bomen die als biomassa worden ingezet waar dit bij consumenten slechts 48% is. Bij de term biomassa wordt niet direct aan de productie van warmte gedacht toch is dit iets dat dicht bij de consument en overheden staat. Consumenten zoeken niet actief naar informatie maar lezen de krant en komen het nieuws tegen op TV, waarbij de helft van de ondervraagde ambtenaren juist wel actief naar informatie zoekt. De landelijke overheid speelt hierbij een cruciale rol in de informatievoorziening.

Onderzoek
De resultaten komen uit een onlineonderzoek gehouden onder 1.010 Nederlanders (consumenten) en 209 ambtenaren. De gehanteerde vragenlijst bestond uit 23 vragen, dit waren open (achtergrond)vragen en enkele keuzevragen.

Een samenvatting van dit uitgebreide onderzoek kunt u vinden op de site van Biomassafeiten.nl.

Bron: Biomassafeiten.nl