Onze visie

Pure Power is opgericht vanuit de visie bestaande fossiele brandstoffen te vervangen door pure CO2-neutrale en financieel aantrekkelijke brandstoffen.

Onze motivatie

Wereldwijd raken de voorraden fossiele brandstoffen op. Mede door gebeurtenissen zoals de BP-ramp in de Golf van Mexico, de onrust in Noord Afrika en de nucleaire ramp in Japan zullen energieprijzen in de komende jaren blijven stijgen. Deze hogere energielasten drukken het rendement van bedrijven met een hoge energievraag. Daarnaast leidt het grootschalige gebruik van fossiele brandstoffen en de daarmee gepaard gaande CO2-uitstoot tot klimaatverandering waarvan toekomstige generaties de gevolgen zullen gaan ondervinden.

Het alternatief?

Er zijn uitstekende CO2-neutrale alternatieven voor het gebruik van vervuilende fossiele brandstoffen. De productie van warmte met biomassa is zo’n alternatief. Feitelijk wordt hierbij de bestaande gasinstallatie één op één vervangen door een biomassakachel. Aangezien biomassa goedkoper is dan gas kan er op de huidige stookkosten worden bespaard. Ondanks het feit dat de investeringskosten van een biomassa-installatie hoger zijn dan de aanschaf van een gasinstallatie kan er door de lagere biomassaprijzen een aanzienlijke besparing op de totale energiekosten worden gerealiseerd.