ENplus -certificering

ENplus is het nieuwe Europese certificatiesysteem voor houtpellets. De ontwikkelaars - de European Pellet Council (EPC) en de Deutsche Energieholz- und Pellets-Verband (DEPV) - hebben de goede elementen van bestaande nationale systemen gebundeld tot één Europees systeem. EPC, de organisatie die het ENplus-certificatiesysteem nu beheert, maakt onderdeel uit van AEBIOM – de Europese Biomassa Associatie. Sinds de invoering van ENplus in 2010 is reeds 70% van de markt voor premium houtpellets in Centraal- en West-Europa gecertificeerd.

Pure Power heeft als eerste handelsbedrijf in de Benelux het ENplus-certificaat behaald. Pure Power handelt in houtpellets van ENplus A1-kwaliteit (in zakgoed, big bags en bulk). De controles worden uitgevoerd door het certificatiebureau Control Union Certifications en het testlaboratorium TLR. 

Waarom ENplus?

Pure Power heeft voor ENplus gekozen, omdat we duidelijk willen aangeven dat onze houpellets duurzaam en van uitstekende kwaliteit zijn. Pure Power houtpellets worden gemaakt van schoon hout en produceren bij verbranding weinig as. ENplus let er bijvoorbeeld op dat de houtpellets geen schadelijke stoffen bevatten en dat er geen klinkervorming optreedt, zodat uw verwarmingsinstallatie geen gevaar loopt. Aangezien de houtpellets hard geperst worden, is de calorische waarde hoog (de pellets zinken in water). 

Naast hoge eisen aan de kwaliteit, is ENplus het enige certificatiesysteem voor houtpellets dat strenge voorwaarden stelt aan een goede belevering in bulk. De controle hierop is overgedragen aan onafhankelijke auditors. Voordat de bulkwagens beladen worden, worden de houtpellets onder andere gezeefd, zodat het stofgehalte bij levering van het product minimaal is (minder dan 1%). 

Het ENplus-certificatiesysteem voor houtpellets onderscheidt zich door:

 • Het meest volledige criteriapakket;
 • Hoge prestatie-eisen aan de kwaliteit van de houtpellets;
 • Strenge voorwaarden aan de leveringen in bulk en in zakgoed;
 • Eisen aan de duurzaamheid en het kwaliteitsmanagementsysteem;
 • Onafhankelijke controles door wereldwijd erkende certificatiebureaus.

ENplus in bulk

ENplus omvat een volledige ketenbenadering waarbij de kwaliteit van A tot Z wordt gecontroleerd en gedocumenteerd. Leveranciers die ENplus-houtpellets in bulk aanbieden, moeten ook gecertificeerd zijn. Hier vindt u de lijst met ENplus-gecertificeerde pelletproducenten en -distributeurs. Voorbeelden van de eisen waaraan een distributeur moet voldoen zijn:

 • Houtpellets die van de opslaglocatie naar de klant worden vervoerd moeten voor het laden worden gezeefd. Na het zeven mag er niet meer dan 1% stof in het product zitten;
 • Verschillende kwaliteiten houtpellets mogen niet worden gemengd en moeten gescheiden worden opgeslagen;
 • De houtpellets mogen geen vocht opnemen door contact met condenswater, regen of sneeuw;
 • De temperatuur van de geladen pellets mag niet hoger zijn dan 40 °C;
 • Voorafgaande aan het laden van houtpellets moet de vervoerder zijn trailer geheel hebben schoongemaakt;
 • De silowagen moet zijn uitgerust met een lage-frictie-blaas/zuigsysteem;
 • Voor het lossen moet de leverancier altijd de voorraadlocatie op onregelmatigheden controleren en de voorraadhoeveelheid beoordelen.